W styczniu liczna reprezentacja seniorów ze swarzędzkich Klubów Młodych Duchem udała się do niedawno otwartego Swarzędzkiego Centrum Historii i Sztuki przy ul. Bramkowej 6. Była to wycieczka długo wyczekiwana przez seniorów, która jednak nie zawiodła naszych oczekiwań. Dowiedzieliśmy się wielu faktów na temat historii naszego miasta, zobaczyliśmy jak zmieniało się na przestrzeni lat. Uwagę wszystkich przykuwały interaktywne projekcje, a liczne zadania zachęcały do działania. Dużym zainteresowaniem cieszyła się także miniaturowa makieta Swarzędza, która zatrzymywała na dłużej zwiedzających, zarówno mieszkających tu od pokoleń, jak i tych, którzy niedawno przybyli do naszej gminy. Pracownicy muzeum chętnie i wyczerpująco odpowiadali na wszystkie pytania.

 

Zwiedzaniu towarzyszyły wspomnienia i anegdoty sprzed lat oraz odszukiwanie na starych fotografiach znajomych twarzy. Na zakończenie wizyty obejrzeliśmy pierwszą część filmu „Swarzędz na szlaku dziejów”. Mamy nadzieję, że to dopiero początek poznawania przez nas przeszłości naszego miasta, a jego przyszłość będziemy tworzyć wspólnie.

 

Dominika Bazaniak

Centrum Aktywności Seniora

 

podczas wycieczki podczas wycieczki podczas wycieczki podczas wycieczki podczas wycieczki