Uczestnicy Środowiskowego Domu Samopomocy w Swarzędzu podejmują aktywizację w wielu zakresach, codziennie rozwijają swoje umiejętności społeczne, realizują swoje pasje oraz poszerzają właśnie możliwości. Od 2019 roku uczestnicy rozwijają swoje kompetencje zawodowe poprzez aktywizację zawodową i udział w projekcie „Rozwiń skrzydła” prowadzonym przez Fundację Edukacji Nowoczesnej. Projekt oferuje podjęcie warsztatów zawodowych z zakresu kompetencji miękkich oraz specjalistycznych szkoleń z zakresu zainteresowań i możliwości  uczestników, a także odbycie płatnych staży zawodowych. Dodatkowo uczestnicy otrzymują wsparcie doradcy zawodowego oraz mogą korzystać z konsultacji psychologicznych.

 

Uczestnicy Środowiskowego Domu Samopomocy w Swarzędzu wzięli udział w szkoleniach dotyczących nauki pakietu Microsoft Office oraz szkolenia florystyczne. W 2020 r. mają możliwość skorzystania ze stażu zawodowego oraz dalszego rozwoju zawodowego.

 

Aktywizacja zawodowa jest uznaną formą przeciwdziałania wykluczeniu społecznego, nadaje cel działaniom. Jest również formą przeciwdziałania instytucjonalizacji i pozwala rozwijać poczucie samoakceptacji i samorealizacji. Uczestnicy, którzy wzięli udział w aktywizacji zakończyli szkolenia i otrzymali certyfikaty poszerzające kompetencje do podjęcia zatrudnienia na otwartym rynku pracy.

 

 D. Jóźwiak

Środowiskowy Dom Samopomocy w Swarzędzu

 

 kwiaty kwiaty  kwiaty  kwiaty