16 kwietnia 2019r uczestnicy wraz z rodzinami wybrali się w ciepły, słoneczny dzień do Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie.

 

Muzeum położone jest na terenie zabytkowego zespołu parkowo- pałacowego. Spacerując alejkami dydaktycznymi nie tylko mogliśmy podziwiać budzącą się do życia roślinność ale także zwiedzić poszczególne wystawy. Przewodnik w każdym pawilonie opowiadał o eksponatach, ich historii i przeznaczeniu. Zapoznaliśmy się z bartnictwem, poznaliśmy historię chowu i hodowli pszczół na ziemiach polskich oraz  podziwialiśmy kilka rodzajów uli  m.in. kłodowe, snozowe, ramowe, oraz współczesne. Zwiedzając wystawę poświęconą narzędziom ornym oraz uprawnym niektórzy uczestnicy rozpoznali siewnik, narzędzia do sadzenia roślin okopowych oraz pługi. Każda z wystaw wzbudzała wśród zwiedzających zainteresowanie, czasami zdziwienie i zachwyt. Największą uwagą cieszyło się żywe muzeum, w którym podziwialiśmy zwierzęta m.in. konie, kozy, świnie, krowy oraz malutkie pisklęta. Wycieczka do muzeum to tak naprawdę podróż w czasie, która pozwala poznać historię i rozwój nie tylko polskiego rolnictwa ale również przemysłu.

 

K.Z

Środowiskowy Dom Samopomocy

 

 podczas wycieczki podczas wycieczki  podczas wycieczki  podczas wycieczki