Dnia 18.03.2019 r. Uczestnicy Środowiskowego Domu Samopomocy udali się do Powiatowego Urzędu Pracy znajdującego się na ul. Czarnieckiego 9 w Poznaniu. Celem spotkania było zapoznanie się z procedurami dotyczącymi starań o zatrudnienie i zwiększenie wiedzy dotyczącej możliwego uczestnictwa w szkoleniach oraz stażach.

 

Osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności mogą skorzystać z rożnych form wsparcia, które pomagają utrzymać się, bądź wrócić na rynek pracy. Są nimi staże, prace interwencyjne, roboty publiczne, finansowanie szkoleń, możliwość dofinansowania do kosztów egzaminów lub uzyskania licencji oraz wiele innych. Osoby posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności mogą także otrzymać środki na uruchomienie własnej firmy finansowane z Funduszu pracy lub PFRON. Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu prowadzi pośrednictwo pracy, które polega na pomocy osobom posiadającym status osoby bezrobotnej lub poszukującej pracy w zdobyciu zatrudnienia, ale także pomaga pracodawcom w pozyskiwaniu pracowników o poszukiwanych kwalifikacjach zawodowych. Pośrednictwo pracy jest dostosowane do potrzeb i możliwości klienta, istnieje możliwość stworzenia profilu, który ogranicza i przystosowuje oferty pracy do wymagań klienta. Podczas spotkania z pracownikiem można było uzyskać informację o podejmowaniu współpracy z instytucjami pozarządowymi zajmującymi się aktywizacją zawodową na rynku pracy osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

 

Powiatowy Urząd Pracy jest miejscem pełnym innowacyjnych form pozwalających na poszukiwanie pracy. Można otrzymać tam informacje dotyczące nowych aplikacji umożliwiających i ułatwiających zdobycie zatrudnienia. Osoby, które nigdy nie były w Powiatowym Urzędzie Pracy podczas pierwszej wizyty mają możliwość pomocy i uzyskania wsparcia przy pomocy dostępnych wskazówek w formie papierowej i elektronicznej.

 

D.J

ŚDS

 

podczas wizyty w PUP podczas wizyty w PUP