Rejestracja przez Internet

Aby dokonać rejestracji lub umówić termin rejestracji przez Internet konieczne jest wypełnienie formularza elektronicznego, dostępnego na stronie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej – www.praca.gov.pl

 

Na stronie www.praca.gov.pl mogą Państwo skorzystać z dwóch możliwości:
1. Rejestracja w powiatowym urzędzie pracy
2. Zgłoszenie do rejestracji - wybierając tę możliwość, należy pamiętać, aby przyjść do urzędu 10 minut przed godziną wyznaczoną przez system i pobrać z Recepcji bilet do rejestracji.

 

1. Zgłoszenie do rejestracji w powiatowym urzędzie pracy

Ten rodzaj rejestracji wymaga stawienia się w urzędzieSystem na stronie www.praca.gov.pl wyznaczy Państwu termin wizyty w urzędzie, wówczas są Państwo zobowiązani przedłożyć oryginały dokumentów niezbędnych do rejestracji.

Rejestracji nie dokonuje się bez kompletu dokumentów uprawniających do uzyskania świadczeń.

Status bezrobotnego lub poszukującego pracy zostanie przyznany po poświadczeniu przez bezrobotnego lub poszukującego pracy własnoręcznym podpisem prawdziwości danych i oświadczeń zamieszczonych w karcie rejestracyjnej w wyznaczonym dniu rejestracji w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu.

W przypadku zgłoszenia do rejestracji przez Internet, system wyznaczy najbliższy wolny termin spotkania. Na podany adres e-mail otrzymają Państwo potwierdzenie zgłoszenia oraz wykaz dokumentów wymaganych do rejestracji.

 

2. Rejestracja w powiatowym urzędzie pracy

Ten rodzaj rejestracji nie wymaga wizyty w urzędzie. Do formularza rejestracji konieczne jest dołączenie wszystkich zeskanowanych dokumentów niezbędnych do rejestracji. Formularz należy podpisać przy użyciu bezpiecznego podpisu elektronicznego z kwalifikowanym certyfikatem lub podpisu potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP.
 

 

Rejestracja dla niekorzystających z Internetu

Osoby niekorzystające z Internetu będą mogły zarejestrować się po uprzednim osobistym zgłoszeniu się w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu.

Tą formą rejestracji objętych zostanie maksymalnie do 50 osób zgłaszających się do urzędu w danym dniu.


Kolejnym krokiem jest pobranie w Recepcji urzędu biletu do rejestracji.

Rejestracji nie dokonuje się bez kompletu dokumentów uprawniających do uzyskania świadczeń.

 

Status bezrobotnego lub poszukującego pracy zostanie przyznany po poświadczeniu przez bezrobotnego lub poszukującego pracy własnoręcznym podpisem prawdziwości danych i oświadczeń zamieszczonych w karcie rejestracyjnej w wyznaczonym dniu rejestracji w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu.

 

Źródło: www.pup.poznan.pl

 

Czytaj o Agencjach Pracy Tymczasowej
Czytaj o Wskazówkach dla poszukujących pracy
Czytaj o tym Jak napisać CV