CV - curriculum vitae

To jedna z pierwszych informacji, która posłuży do wstępnej oceny Twojej osoby i zakwalifikowania do rozmowy kwalifikacyjnej.

 

Twój cel to zainteresować pracodawcę Twoimi kwalifikacjami, doświadczeniem zawodowym, osobowością.  Dlatego przedstawiając siebie w życiorysie pamiętaj, kto jest adresatem Twojej oferty oraz jakiej poszukujesz pracy!

 

Co powinno się znaleźć w CV?:

 • podstawowe dane osobowe i data urodzenia
 • wykształcenie - należy podać pełną nazwę szkoły i/lub uczelni wraz z wydziałem, kierunkiem oraz ewentualną specjalizacją. Kolejne uczelnie/szkoły wpisujemy w porządku odwrotnie chronologicznym tzn. zaczynamy od ostatniej uczelni/szkoły.
 • doświadczenie zawodowe - tutaj należy umieścić:
 • pełną nazwę firmy, w której pracowałeś,
 • jaka to firma oraz miejsce działalności firmy,
 • jakie zajmowałeś stanowisko,
 • zakres obowiązków, za które byłeś odpowiedzialny,
 • kolejne stanowiska wpisz w porządku odwrotnie chronologicznym (od ostatnio wykonywanej pracy do pierwszej)
 • osiągnięcia - zaprezentowanie w krótkim opisie Twoich osiągnięć
 • znajomość języków obcych - określić stopień, w jakim znasz dany język
 • umiejętności – np. obsługa komputera, znajomość obsługi kasy fiskalnej itp.
 • zainteresowania
 • klauzula o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych 

 

Przykładowe CV:

CV wzór 1 (plik .doc 104kb)
CV wzór 2 (plik .doc 37kb)
CV wzór 3 (plik .doc 36kb)

 

Czytaj o Agencjach Pracy Tymczasowej
Czytaj o Wskazówkach dla poszukujących pracy
Czytaj o Rejestracji w Powiatowym Urzędzie Pracy