Uczestnicy Dziennego Domu Pomocy w Swarzędzu korzystają z szerokiej oferty zajęć dostosowanych również do pory roku.

 

Korzystając z jeszcze słonecznej pogody seniorzy spacerują wraz z opiekunami po pobliskim osiedlu domów jednorodzinnych podziwiając urocze ogródki w których kwitną: różaneczniki, hortensje, czy róże. Piękno tych ostatnich już dawno docenił wielki polski śpiewak Mieczysław Fogg w szlagierze międzywojennym pt. ” Jesienne róże”. Na zajęciach muzycznych natomiast, brylują znane utwory z okresu młodości seniorów, nostalgia dawnych lat nie jednemu uczestnikowi zakręciła łezkę w oku. W porze jesiennej nie zabrakło również jakże lubianych zajęć z ceramiką jak i kolejnego przemiłego święta – urodzin. Radość na twarzy solenizantki potwierdza tylko zasadność tego typu imprez. Dwa razy w tygodniu prowadzone są zajęcia z rehabilitacji, a w środy kolejna porcja gimnastyki - aqua aerobik na basenie w Swarzędzu. Jak na miasto stolarzy przystało w piątki uczestnicy mają okazję popracować w drewnie na zajęciach stolarskich. Aktywności plastyczne pobudzają z kolei kreatywność i poczucie sprawstwa dając przy tym dużo radości.

 

 

Dla każdego coś miłego, tak mogłoby brzmieć hasło aktywności prowadzonych w Dziennym Domu Pomocy w Swarzędzu. Największym jednak czynnikiem terapeutycznym ośrodka jest codzienne życie we wspólnocie ludzkiej, wzajemnie się wspierającej, szanującej swoje potrzeby i rozumiejącej złożoność wieku senioralnego.

 

 

zdjęcie uczestników  zdjęcie uczestników  zdjęcie uczestników  zdjęcie uczestników 
 zdjęcie uczestników  zdjęcie uczestników  zdjęcie uczestników  zdjęcie uczestników

 

Rafał Wójtowicz

Dzienny Dom Pomocy

 

Projekt „Nowoczesne usługi asystenckie i opiekuńcze w Gminie Swarzędz” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 7. Włączenie społeczne. Działanie 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne. Poddziałanie 7.2.2 . Usługi społeczne i zdrowotne –projekty konkursowe.