Ośrodek Pomocy Społecznej w Swarzędzu informuje, że prowadzi nabór do mieszkania chronionego o charakterze treningowym, które przeznaczone jest dla pełnoletnich osób spełniających kryterium w ramach programu kompleksowego dla rodzin „Za życiem”: osób niepełnosprawnych ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności z uwagi na chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe, całościowe zaburzenia rozwojowe lub epilepsję oraz niewidomych, osób, które są zdolne do samoobsługi w zakresie podstawowych czynności dnia codziennego, które nie wymagają całodobowej opieki osób trzecich, osób zamieszkałych na terenie Gminy Swarzędz. Celem funkcjonowania mieszkania chronionego o charakterze treningowym jest przygotowanie mieszkańców do samodzielnego życia.
Mieszkanie przy ul. Wrzesińska 7/3 jest mieszkaniem trzyosobowym, przeznaczonym dla kobiet.
Mieszkańcy mieszkania chronionego treningowego są zobowiązani do zapoznania się i przestrzegania Regulaminu Organizacyjnego Mieszkania Chronionego.
Mieszkanie w szczególności zapewnia odpowiednie warunki bytowe umożliwiające prowadzenie gospodarstwa domowego:
• pomaga w integracji ze środowiskiem poprzez rozwój umiejętności prawidłowego wchodzenia w relacje i role społeczne,
• umożliwia przygotowanie do pełnej samodzielności poprzez doskonalenie umiejętności prowadzenia samodzielnie gospodarstwa domowego, radzenia sobie z problemami codziennego życia, zarządzania posiadanymi środkami finansowymi,
• stwarza możliwości samodzielnego rozwiązywania trudności życiowych, emocjonalnych, rodzinnych,
• rozwija umiejętności planowania i wykorzystania czasu wolnego,
• umożliwia rozwijanie i utrwalanie poczucia odpowiedzialności za własne życie i prawidłowe pełnienie ról społecznych,
• uczy ponoszenia konsekwencji własnych decyzji i działań.
Decyzja kierująca do Mieszkania, określa czas pobytu w mieszkaniu oraz wysokość odpłatności ponoszonej przez osobę, której przyznano pobyt w Mieszkaniu.
Przed złożeniem wniosku zapoznaj się z Regulaminem Organizacyjnym Mieszkania Chronionego i wynikającymi z niego prawami i obowiązkami.
Pisemne wnioski o przyznanie pobytu w mieszkaniu chronionym o charakterze treningowym przy ul. Wrzesińskiej 7/3 można składać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Swarzędzu przy ul. Poznańska 25 od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 15:00 w piątek.
Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu: 514 279 716

 

Wymagane dokumenty:

- orzeczenie o niepełnosprawności

docWniosek (plik .docx)

pdfWniosek (plik .pdf)

Regulamin : 

pdfRegulamin Organizacyjny (plik .pdf)

Nabór do mieszkania chronionego