W pogodny wtorek 27.08.2019. uczestnicy Dziennego Domu Pomocy w Swarzędzu odwiedzili Palmiarnię w Poznaniu. Położona w pięknym Parku Wilsona (niegdyś Park Kasprzaka) placówka botaniczna jest największą tego typu w kraju i jedną z największych w Europie.

 

Na rozległym terenie uroczego parku znajduje się 9 pawilonów Palmiarni, min: pawilon z roślinnością tropikalną, subtropikalną, roślinnością klimatu umiarkowanego, pomieszczenie z ogromnymi sukulentami Ameryki rodem z westernów. Dużym zainteresowaniem cieszył się obiekt z licznymi akwariami, a w nich ok. 170 gatunków ryb z różnych stron świata. Podczas zwiedzania nie mogło zabraknąć przerwy na „poznańskie słodkie”. Kawiarnia była ostatnim przystankiem zachwyconych seniorów. Potem już tylko droga powrotna przez gąszcz rozmaitych roślin i pamiątkowe zdjęcie na schodach obiektu.

 

Walory dydaktyczne Poznańskiej Palmiarni są bezcenne. Położona w środku miasta ponad stu letnia placówka na terenie jeszcze starszego parku Wilsona jest dumą Poznania. Nawet II wojna światowa nie była w stanie zniszczyć w całości tego wartościowego obiektu będącego kopalnią wiedzy o przyrodzie dla mieszkańców stolicy wielkopolski. W dobie przesadnej eksploatacji natury przez człowieka Palmiarnia Poznańska uświadamia nam, ludziom, co możemy utracić.

                                                                                        

Rafał Wójtowicz

Dzienny Dom Pomocy Swarzędzu

 

Projekt „Nowoczesne usługi asystenckie i opiekuńcze w Gminie Swarzędz” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 7. Włączenie społeczne. Działanie 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne. Poddziałanie 7.2.2 . Usługi społeczne i zdrowotne –projekty konkursowe

 

podczas wycieczki podczas wycieczki podczas wycieczki podczas wycieczki podczas wycieczki podczas wycieczki