Wielkość Czcionki  Zwiększyć Czcionkę Zmniejszyć Czcionkę

Biuletyn Informacji Publicznej  Biuletyn informacji publicznej

 

Świadczenia Wychowawcze

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego (500 plus) na kolejny okres tj. od 1 października 2017r. do 30 września 2018r. będą przyjmowane  od dnia 1 sierpnia 2017r.

 

Wzór wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na okres zasiłkowy od 01.04.2016r. do 30.09.2017r.

pdfWniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (Rodzina 500+) (plik .pdf 467KB)

docWniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (Rodzina 500+) (plik .docx 48KB)

 

Wzór wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na okres zasiłkowy od 01.10.2017r. do 30.09.2018r.

pdfWniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (Rodzina 500+) (plik .pdf 143KB)

 

Przykład wypełnionego wniosku "Rodzina 500 plus"

 

Dokumenty wymagane w przypadku ubiegania się o świadczenie wychowawcze na pierwsze lub jedyne dziecko (dot. sytuacji dochodowej):

pdfOświadczenie członka rodziny o dochodach (plik .pdf 236KB)

docOświadczenie członka rodziny o dochodach (plik .docx 27KB)

 

pdfOświadczenie członka rodziny rozliczającego się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym (plik .pdf 210KB)

docOświadczenie członka rodziny rozliczającego się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym (plik .docx 22KB)

 

pdfOświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego (plik .pdf 201KB)

docOświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego (plik .docx 20KB)

 

Dodatki Mieszkaniowe

pdfWniosek o Dodatek Mieszkaniowy (plik .pdf 241KB)

pdfZaświadczenie o dochodach (plik .pdf 115KB)

pdfRyczałt na zakup opału (plik .pdf 59KB)

pdfInformacja (plik .pdf 116KB)

 

Fundusz Alimentacyjny

pdfWniosek o Ustalenie Prawa do Świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego4.25 MB

 

Świadczenia Rodzinne

pdfWniosek o Ustalenie Prawa do Jednorazowej Zapomogi z Tytułu Urodzenia się Dziecka5.44 MB

pdfWniosek o Ustalenie Prawa do Specjalnego Zasiłku Opiekuńczego4.48 MB

pdfWniosek o Ustalenie Prawa do Swiadczenia Pielęgnacyjnego2.98 MB

pdfWniosek o Ustalenie Prawa do Świadczenia Rodzicielskiego2.85 MB

pdfWniosek o Ustalenie Prawa do Zasiłku Pielęgnacyjnego2.00 MB

pdfWniosek o Ustalenie Prawa do Zasiłku Rodzinnego oraz Dodatków do Zasiłku Rodzinnego4.96 MB

 

Jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia się dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu:

pdfWniosek o ustalenie prawa do jednorazowego świadczenia2.28 MB

pdfProponowany wzór zaświadczenia dla lekarza75 KB

 

Dodatkowe załączniki do Zasiłku Rodzinnego i Funduszu Alimentacyjnego:

pdfOświadczenie potwierdzające tymczasowe zameldowanie ucznia poza miejscem zamieszkania (plik .pdf 533KB)

pdfOświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego (plik .pdf 199KB)

pdfOświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły wyższej (plik .pdf 533KB)

pdfOświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły poza miejscem zamieszkania (plik .pdf 534KB)

pdfOświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły (plik .pdf 533KB)

pdfOświadczenie o terminie i okresie na jaki został udzielony urlop wychowawczy (plik .pdf 228KB)

pdfOświadczenie o niekorzystaniu z całodobowej opieki (plik .pdf 96KB)

pdfZaświadczenie lekarskie (plik .pdf 810KB)

 

Zasiłki i Stypendia Szkolne

Uprzejmie informujemy, iż wnioski o Stypendia Szkolne można składać od 16 sierpnia 2017 r.

pdfWniosek Stypendium Szkolne (plik .pdf 706KB)

pdfWniosek Zasiłek Szkolny (plik .pdf 538KB)  

 

Senior - Wigor

pdfWniosek Senior - Wigor (plik .pdf 274KB)

docWniosek Senior - Wigor (plik .doc 32KB)

 

Karta Dużej Rodziny

pdfWniosek Karta Dużej Rodziny (plik .pdf 418KB)

 

Do prawidłowego otwierania plików zalecamy pobranie programu

Adobe Reader 

 

2009-2016 © Wszelkie prawa zastrzeżone.