Wielkość Czcionki  Zwiększyć Czcionkę Zmniejszyć Czcionkę

Biuletyn Informacji Publicznej  Biuletyn informacji publicznej


Od 16.06.2014r. rodziny z minimum trójką dzieci bez względu na dochód mogą składać wnioski o przyznanie Karty Dużej Rodziny. Karta Dużej Rodziny przyznawana jest każdemu członkowi rodziny, także rodzinom zastępczym i rodzinnym domom dziecka. 

 

Komu przysługuje:

Karta Dużej Rodziny przyznawana jest dzieciom do ukończenia 18 roku życia lub 25 r.ż jeżeli uczą się jeszcze w szkole lub studiują. Rodzice mogą korzystać z Karty dożywotnio. Osobom niepełnosprawnym Karta wydawana jest na czas obowiązywania orzeczenia o niepełnosprawności.  Wniosek o wydanie Karty może złożyć każdy pełnoletni jej członek.

 

Jakie dokumenty:

Składając wniosek o przyznanie Karty okazuje się oryginały lub odpisy dokumentów potwierdzających uprawnienia do jej przyznania, w szczególności: 

  •  w przypadku rodzica oraz małżonka rodzica - dokument potwierdzający tożsamość, 
  •  w przypadku dzieci do ukończenia 18 roku życia - akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość, 
  •  w przypadku dzieci w wieku powyżej 18 roku życia - dokument potwierdzający tożsamość oraz zaświadczenie ze szkoły lub szkoły wyższej o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce,
  •  w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18 r. ż - dokument potwierdzający tożsamość oraz orzeczenie o niepełnosprawności. 

 

Informacje dodatkowe:

Karta Dużej Rodziny wydawana jest bezpłatnie, każdej osobie zgłoszonej we wniosku. W przypadku zagubienia Karty można na wniosek otrzymać duplikat za opłatą 8.76 zł.  Karta Dużej Rodziny uprawnia do zniżek, które oferowane są zarówno przez instytucje państwowe jak i firmy prywatne. Miejsca oferujące zniżki będą opatrzone logo „ Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny”. 

 

Z Karty każdy jej posiadacz może korzystać w dowolnym czasie, co oznacza, że nie trzeba być całą rodziną w jednym miejscu. Karta jest spersonalizowana, znajduje się na niej imię i nazwisko oraz nr PESEL jej posiadacza. 

 

Wniosek:

Wniosek o wydanie Karty Dużej Rodziny należy składać w Ośrodku Pomocy Społecznej Swarzędz ul. Poznańska 25, tel. (61) 651 26 50 / (61) 651 26 51 / (61) 651 26 52 / (61) 651 26 53, Osoby do kontaktu pok. nr 16 : Jolanta Osada, Monika Dębska

 

Lista miejsc i wysokości zniżek dostępna jest tutaj rodzina.gov.pl  - lista jest aktualizowana na bieżąco.

 

Lista miejsc i wysokości zniżek Lokalnej Karty Dużej Rodziny dostępna jest tutaj www.opsswarzedz.pl/karta-duzej-rodziny/lokalna-karta-duzej-rodziny  - lista jest aktualizowana na bieżąco.

 

Do pobrania:

Wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny (plik .pdf 109KB)

 

Logo Karty Dużej Rodziny - Grafika Przedstawiająca Rodzinę

 

Czytaj o Lokalnej Karcie Dużej Rodziny
Czytaj o Wielkopolskiej Karcie Rodziny

2009-2016 © Wszelkie prawa zastrzeżone.